Få en god samtale om børns digitale liv på forældremødet

Af Genvej - 18. august 2023
Er dit barn online? Og mangler du hjælp til, hvordan I taler om børnenes digitale liv på forældremødet? Bliv klar med disse konkrete redskaber, som kan hjælpe med at styrke dialogen.

Hvornår skal mit barn have den første mobil? Har klassen en klassechat, og hvordan fungerer den? Hvordan skaber vi god trivsel? Det digitale spiller en rolle på skolerne, og det kan være svært at finde ud af, hvordan man skal tale om det.

Derfor har flere organisationer udviklet online og fysiske redskaber specifikt til forældremøder. De sætter fokus på at styrke dialogen blandt forældrene - til gavn for børnene og fællesskabet i klassen.

Brug disse redskaber til at styrke dialogen på forældremødet

'Trivselshjælperen' er et redskab til at skabe dialog blandt forældre. Med udgangspunkt i en case skal I drøfte, hvordan I som forældregruppe kan styrke fællesskabet i klassen.

Udviklet af Børns Vilkår.

Prøv Trivselshjælperen

'Digital Genial' er online aktiviteter udviklet specifikt til forældremøder, hvor børnene går i indskoling eller mellemtrin. Aktiviteterne skal understøtte og styrke dialogen mellem hjem og skole i forhold til den digitale trivsel og klassekultur.

Udviklet af Medierådet for Børn og Unge.

Prøv Digital Genial

’Sammen om skærmen’ er et brætspil, der givet et konkret værktøj til at sætte gang i dialogen om, hvilken rolle skærmen skal have i din familie. Brætspillet er også et godt udgangspunkt for dialogen på forældremødet om klassens digitale liv. Få tilsendt brætspillet med fysisk post og få et online oplæg, eller besøg museet Enigma i København for at deltage i en fysisk workshop med udgangspunkt i brætspillet. Brætspillet koster et mindre beløb at bruge.

Udviklet af Enigma - Museum for post, tele og kommunikation.

Se mere på Enigmas hjemmeside

Brug denne samtalestarter, hvis I gerne vil drøfte dataetiske dilemmaer. Samtalestarteren er udviklet specifikt til forældremødet og stiller jer konkrete dilemmaer om tracking, platforme og digitale fællesskaber, som forældre til skolebørn typisk møder i hverdagen. I kan drøfte dilemmaerne i mindre grupper og bagefter præsentere jeres perspektiver i plenum.

Udviklet af Dataetisk Råd.

Hent samtalestarteren her

I kan også bruge appen 'SoMeDigMig' til at sætte gang i samtalen om det digitale liv. Appen er udviklet som en sjov hjælp til dialogen mellem forældre og børn, og den er også et godt værktøj at have med på forældremødet til at bruge mellem jer forældre. Appen er gratis.

Udviklet af Red Barnet.

Læs mere om appen SoMeDigMig

Få eksperter ud på skolen

Hvis I gerne vil have en ekspert ud på børnenes skole, der kan holde oplæg om børn og unges digitale liv, så se nærmere på de skræddersyede oplæg nedenfor.

Se priser på organisationernes hjemmesider.

I kan fx booke oplæg om forskellige emner vedrørende børn og unges digitale liv. Der er både oplæg målrettet elever, fagfolk og forældre. For forældre findes der fx oplæg om at være forældre til 'digitale børn' og oplæg om computerspil og gaming, der kommer rundt om bl.a. sprogbrug, skærmtid, fordomme og kost og ernæring.

Oplæggene afholdes af Center for Digital Pædagogik.

Se alle oplæg fra Center for Digital Pædagogik

Jeres børns skole kan også få sparring, rådgivning og oplæg fra børnefaglige eksperter. Et oplæg giver ny viden om børn og unges digitale færden og fællesskaber, herunder de udfordringer, der kan opstå på digitale arenaer, og hvordan skolen kan være med til at klæde børn og unge godt på til at takle dem. Oplægget kommer desuden omkring aktuel lovgivning på området. Målgruppen kan være både lærere, pædagoger, skolebestyrelse og skoleledelse.

Oplæggene afholdes af Red Barnet.

Se alle oplæg fra Red Barnet

I kan også booke workshops for forældre i henholdsvis indskoling, mellemtrin og udskoling, som sætter fokus på børn og unges færden og trivsel på digitale medier på de forskellige alderstrin, og på hvordan forældre kan understøtte børn og unge i at indgå i trygge digitale fællesskaber. Der er fx fokus på temaer som børn og unges brug af forskellige digitale medier, og hvordan de spiller ind i børnenes fællesskaber, familiens digitale hverdag, skærmtid, billedeling, forventningspres online og den iscenesatte online-virkelighed.

Workshoppen afholdes af Børns Vilkår.

Book workshoppen

Læs mere

Sådan kan du engagere dig i dit barns digitale liv

Vil du gerne tættere på dit barns digitale liv, men har du svært ved at finde ud af hvordan? Her er seks gode råd til dig.

Se rådene her

Børns sociale liv online

De digitale medier giver nye vilkår for børns fællesskaber. Kom med backstage i to børns liv og få Børns Vilkårs råd til, hvordan du kan hjælpe dit barn med at navigere i kompleksiteten.

Kom med backstage

Sekretariatet Genvej

Sekretariatet Genvej

c/o Forbrugerrådet Tænk

Ryesgade 3A, 2. th.

2200 København N

CVR-nummer: 63870528

Kontakt Genvej

Har du spørgsmål? Skriv til os på genvej@fbr.dk

Følg os

Følg os på sociale medier for tips til dit barns digitale liv.

I partnerskab med:

  • Ole Kirk's Fonden-logo
  • Trygfonden-logo
  • Forbrugerrådet tænk-logo
  • Børns vilkår-logo
  • Mary Fonden-logo
  • Redbarnet-logo
  • Medierådet for børn & unge-logo